MijnVoormelding.nl

4Value biedt via deze site gemeenten de mogelijkheid voormeldingen beschikbaar te stellen aan belanghebbenden van WOZ-objecten in de gemeente.
Door middel van een voormelding kunnen de gegevens die voor de waardebepaling worden gebruikt inzichtelijk en controleerbaar worden gemaakt voor belanghebbenden, zoals eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.
De controle van de objectkenmerken door belanghebbende resulteert in betrouwbaardere en correctere taxaties.

Unieke systematiek

De wijze waarop de voormeldingen worden aangeboden en verwerkt is uniek. Afgezien van een mailing om de voormelding kenbaar te maken aan belanghebbende gaat alles digitaal. Lees meer

Overigens is de mailing eveneens geautomatiseerd, maar de brieven zijn nog wel analoog. De gemeente kan geautomatiseerd bepalen welke objecten een voormelding krijgen. De belanghebbende krijgt een unieke inlogcode en kan vervolgens zijn object(en) controleren en eventueel wijzigingen. Bij een wijziging wordt belanghebbende gevraagd de wijziging toe te lichten. De gegevens kunnen vervolgens met een druk op de knop door belanghebbende worden terug gestuurd naar de gemeente.

Daarbij komen de gegevens automatisch in de waarderingsapplicatie, waarin de taxateur de gegevens kan controleren en accepteren dan wel weigeren. Bij een weigering dient de taxateur een toelichting te geven. Als de taxateur zijn controle heeft afgerond worden door middel van een druk op de knop de geaccepteerde wijzigingen door gevoerd in 4Woz en wordt er een mail gestuurd naar belanghebbende.

Belanghebbende kan opnieuw inloggen in mijnvoormelding.nl en ziet dan welke wijzigingen door de taxateur zijn geaccordeerd en welke wijzigingen zijn geweigerd. Bij een weigering kan hij de toelichting van de taxateur lezen.

Voordelen

Ten opzicht van de traditionele manier van het versturen van voormeldingen heeft deze methodiek een aantal voordelen:

  • Gegevens worden automatisch gewijzigd, er kunnen geen fout optreden bij het overnemen van gegevens;
  • Aan de invoer kant worden allerlei validaties gedaan zodat foute invoer wordt beperkt/voorkomen;
  • De voortgang van de voormeldingen is eenvoudig te volgen in de waarderingsapplicatie;
  • Het proces van het terug melden aan de burger is geautomatiseerd, waardoor dat veel efficiĆ«nter verloopt.

Aangesloten gemeenten